Kullanım & Gizlilik

Mevzubahis.com Web Sitesi Kullanım Koşulları / Sözleşmesi

1. Kullanım Koşulları: Bu Siteyi (web sitesi / “Mevzubahis.com”) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Web Sitesini kullanmamanızı öneririz. Eğer siteye bağlanarak kullanmaya başladı iseniz bu Web Sitesi kullanma koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Kullanıma başladığınız andan itibaren burada yazılı koşullar siz ve Site Sahibi arasında bu Web Sitesinin ve Servislerinin kullanımı konusunda bağlayıcı bir Sözleşme niteliği kazanmış olacaktır.

2. Değişiklikler ile Özel Madde ve Koşullar Ekleme: Site sahibi, istenilen herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin burada yazılı kullanım koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler ve eklenen maddeler taraflar üzerinde bağlayıcı olduğundan, en son kullanım koşullarından haberdar olunması için bu sayfanın düzenli olarak ziyaret edilmesi gerekmektedir. Bu site ve servislerini, yapılabilecek bu tarz değişikliklerden sonraki kullanım, söz konusu hüküm ve değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel bir takım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir. Söz konusu hüküm ve şartlar üzerinde de herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Site üzerindeki bu yerlerin, yapılabilecek bu tarz değişikliklerden sonraki kullanımı, söz konusu özel hüküm ve şartları da kabul anlamını taşır.

3. Garanti Olmaması: Bu Site ve Servisler olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü herhangi bir garanti içermemektedir. Site Sahibi, yazılı ya da sözlü, belirli bir amaca (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tarife uygunluk gibi zımni şartlar da dâhil olmak üzere) ya da ihlale karşı uygunluk garantileri dâhil olmak üzere (ancak bununla sınırlı kalmayarak) hiç bir garanti vermediğini beyan eder. Site Sahibi, bu sitede yer alan işlev ve Servislerin hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu Sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Sitenin kendisinin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

4. Üye Kayıt Şartları: Siteye kaydolmanız halinde a) Kayıt olurken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, b)Üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. Mevzubahis.com, bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu bağlamaktadır.

5. Üye Adı ve Şifre: Kayıt sırasında Üye/Kullanıcı’ya ad ve şifre verilecektir. Kayıt işlemi tamamlanınca a) Bu ad ve şifrenin sahibinin izni olmaksızın kullanılması durumunda Mevzubahis.com uyarmak, b) Siteyi ziyaret ettikten sonra tarayıcıyı kapayarak siteden çıkmak Üye ve Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu hükümlere uyulmamasından ötürü kaybedilen veya değiştirilen bilgiden Site Sahibi sorumlu değildir.

6. Müdahale Yasağı: Site ve servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallerde hakkınızda cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Site Sahibi tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde soruşturmayı yürütecek ilgili yasal kurumlarla işbirliğine gidilecektir. Site servislerinin güvenliği, herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, aşağıda belirtilen koşullarda ihlal edilmiş sayılacaktır:

 • Kullanıcının, erişim yetkisi bulunmayan bir sunucu ya da hesaba oturum açması ya da oturum açma girişiminde bulunması,
 • Kullanıcıya ait olmayan ya da kullanıcının kullanımına sunulmayan verilerin ele geçirilmesi ya da yetki dışı servislerden yararlanılmaya çalışılması,
 • Herhangi bir sistem, alt sistem ya da iletişim ağı içinde izinsiz veri araştırması yapılması, verilerin taranması veya sistem güvenliğinde açık nokta bulma girişiminde bulunulması,
 • Geçerli yetki olmaksızın güvenlik ya da yetkilendirme sistemleri üzerinde tahrifatta bulunulması, ‘hacking’ girişimi, değişiklik yapılması veya başka şekillerde sistemin yasa dışı ihlallerle bozukluğa uğratılması,
 • Bir bilgisayarı ya da sitenin veya sunulan servislerin işletimini bozacak, zarar verecek, tahrip edecek veya engelleyecek yönde ve içerikte virüslü (Truva atı –‘Trojan Horses’, solucan-‘worms’, saatli bomba-‘time bombs’, cancelbots vb.) ya da başka bilgisayar programlama unsurlarının kullanılması,
 • Herhangi bir sistem, veri ya da bilgiye müdahale edilmesi, çalışmasının engellenmesi ya da ele geçirilerek deşifre edilmesi,
 • Hiçbir sınırlama olmaksızın, herhangi bir bilgisayar sisteminin aşırı yüklenmesini sağlayacak bir iletişim ağı trafiği oluşturularak (‘overloading’, ‘flooding’, ‘mailbombing’) sistemin çalışmaz duruma gelmesine neden olacak yollara başvurulması ve hatta bilgisayar sisteminin çökertilmesi (‘crashing’) yoluyla herhangi bir kullanıcı, ana makine (host) ya da iletişim ağına servis sunulmasının önlenmesi.
 • Bir ya da daha fazla e-posta grubuna istenmediği halde aynı ya da benzer içerikli e-posta mesajları, toplu ticari reklâmlar ya da zincir mektuplar gönderilmesi,
 • Site ve Servislerinin, başkasının yayın hakkı, ticari marka, patent ya da diğer mülki haklarını usulsüzce ele geçirmek için kullanılması,

Yukarıdaki eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi, kullanıcı ve üyelerin Site ve Servis erişimi sonlandırılır. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi veya Site Sahibine karşı mali hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

7. Diğer Yasak Eylemler: Site ya da Servislerinin kullanımı kapsamında yapılması yasak olan diğer eylemler şunlardır:

 • Site ya da Servislerini kullanarak yasa dışı, zarar verici; rahatsız ve taciz edici; karşıdakini yerici, iftira, tehdit ya da nefret duyguları içerikli veya başka şekillerde sakıncalı her türlü materyalin, çocukları istismar edici ya da başkalarının özel hayatlarına veya başka haklarına tecavüz edici ya da Site Sahibinin tamamen kendi inisiyatifi altında Site ve Servislerinde kullanılmaması ve gönderilmemesini öngördüğü her türlü materyalin posta, e-posta ya da başka bir yolla gönderimi,
 • Karşı tarafla herhangi bir iletişimde bulunmak istemediğini bildirmiş kişilere e-posta gönderimi,
 • Yürürlükteki herhangi bir yasa ya da hükmü ihlal edecek ya da hakkında kamu davası açılmasına sebebiyet verecek bir davranışta bulunma veya bu davranışa teşvik,
 • Site ya da Servislerinin işlerliğine zarar verici bir davranışta bulunma, E-postaya da başka posta araçlarında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşun adını haksız şekilde kullanma; kimliğini veya şirket adını her ne şekilde olursa olsun yanlış bildirme veya tanıtma, bağlantı bilgilerinin herhangi bir bölümünde sahtecilik yapma, silme ya da değişiklik yapma,
 • Yanıltıcı ticaretle uğraşma ya da yukarıda sözü edilen eylemlerin yapılmasına izin verme ya da yapılmasına yardımcı olma.

8. Üyelik Bilgileri: Üye olarak kayıt sırasında Mevzubahis.com’a girildiğinde, Site ve Servislere yerleştirilen, iletilen veya bu Site ve Servisler aracılığıyla gönderilen her türlü materyalden Üye ve/veya Kullanıcı sorumludur.

Üye olarak, Site ve Servislere iletilen veya bu Site Ve Servisleri aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olduğunuzu bu Sözleşme koşulları gereğince kabul ve garanti etmiş sayılmaktasınız.

Üye olarak, ister kullanıcılara açık isterse özel olarak göndereceğiniz her türlü bilgide (herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, veri, metin, yazılım, müzik, ses kaydı, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya başka her türlü materyal) sorumluluk tamamen kendinize aittir.

Kullanıcılarda bu anlayışla bu Site yada Servisleri aracılığıyla elde edeceği bilgiden doğacak her türlü riski üzerine almış olmaktadır. Mevzubahis.com’a veya diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı takdirde Site Sahibi, Site ve Servislere konulan bilgileri tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. Site Sahibi, herhangi bir Servise ilişkin içeriği ön-elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir Servis kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır (ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır).

9. Hizmetler: Sitede ücretsiz hizmetler vardır. Site Sahibinin ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirme hakkı saklıdır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

10. Bağımsızlık: Web sitesinde doğrudan veya link suretiyle dolaylı olarak yer alan veya alacak olan Web Sitesi sahipleri, yayıncıları kendi nam ve hesaplarına çalışan bağımsız “kişi” lerdir (gerçek kişi ve tüzel kişiler). Bu “kişi” lerin kendi Web Sitelerinde açıklayacakları ürün, iletişim, deneyim becerileri, vb. konulardaki bilgilerin tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

11. Bilgiler: Sitede yer alacak bilgiler/haber ve içerik diğer kaynaklardan sağlanmaktadır. Site Sahibi bu bilgilerin doğruluğunu garanti ve taahhüt etmemektedir. Bu bilgi ve açıklamalara göre girişimde bulunan kişiler kendi girişimlerinin sonuçları nedeniyle Site Sahibi’ne husumet yöneltemezler. Site Sahibi, Site üzerinde yer alan bütün bilgileri, formları, tasarımı veya bir kısmını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir.

12. Sitenin Kullanımı: Web Sitesi kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, Site kullanıcısına özel bir garanti verilmemektedir. Siteye erişen kişiler bu Sitede yer alan her türlü bilgiye göre girişimde bulunmak veya bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları tamamıyla kullanıcılara aittir. Sitede yer alan bilgiler, her türlü yazı, resim ve illüstrasyon hiçbir şekilde basılı ya da elektronik ortamda kaynak belirtmeden ve izinsiz olarak iktibas edilemez. Site Sahibinin her türlü yayın hakkı saklıdır. Burada açıkça belirtilen amaçlar dışında, bu Sitenin hiç bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dahil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz ya da içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

13. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı bilgileriniz, kullanıcı güvenliği ve bazı istatistikî değerlendirmeler için herhangi bir biçimde kullanılabilir. Bunlar bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilir. Bu bilgiler; ilgilinin veya Siteyi ziyaret eden kullanıcının kimliği, adresi, e-posta adresi, telefonu, faaliyet alanı, IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, alan adı tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgilerle sınırlıdır. Kullanıcı Siteye bağlandığında ya da kullanırken bilgisayarına “cookie” olarak adlandırılan bazı bilgiler yüklenebilir. Bu bilgilerle ziyaret özelleştirilmiş olur ve müteakip ziyaretlerde Site Kullanıcıyı önceden tanıma imkânı bulur. İstediğiniz takdirde bu bilgileri bilgisayarınızdan silebilir ya da bloke edebilirsiniz.

14. Fikri Haklar: Gizli ya da üzerinde fikri hak sahibi ya da maliki olunduğu düşünülen hiçbir materyal, bilgi, bu Siteye gönderilemez ya da bu Site aracılığıyla başka bir yere iletilemez. Bu Siteye gönderilen ya da bu Site aracılığıyla iletilen her türlü materyalin gizli ya da özel olmadığı kabul edilecektir. Ayrıca belirtilmediği sürece, Site Sahibi bu bilgilerin telif hakkı ücretine tabi olmadan, dünya çapında kullanımı, dağıtımı, iletimi, sergilenmesi, halka sunulması, çoğaltılması hakkını kayıtsız şartsız ve feshedilemez bir şekilde vermiş olursunuz. Ayrıca, Site Sahibinin (ve sizin adınıza hareket edenlerin) Sitede ve Site aracılığıyla kullandığınız herhangi bir konu, kavram, know-how (bilgi birikimi) veya fikri size ya da başkalarına ödeme yapmadan kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Kullanıcılar Sitede yer alan bilgi ve materyalleri kaynak göstermeden alamaz, aktaramaz, alıntı yapamaz ve kullanamaz.

15. Üçüncü Kişi Web Sitelerinin Kullanımı: Site Sahibi, kendi kontrolünde olmayan ve işletimi üçüncü kişiler tarafından yapılan Web sitelerine link bağlantıları sağlayabilir. Bu Sitede verilen bir link üzerinden bir üçüncü kişi Web sitesine erişim yapıldığında risk tamamen kullanıcı ve Üyeye aittir. Bir üçüncü kişi Web sitesine kurulan link bağlantısında karşılaşılabilecek her türlü virüs veya başka zararlı elementten Site Sahibi sorumlu değildir. Site Sahibi, link bağlantısı yapılan Web siteleri ya da söz konusu Web sitesi içeriğiyle ilgili herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk taşımadığı gibi, garanti de vermemektedir.

16. Kullanımda Kural İhlalinin Doğuracağı Sonuçlar: Burada yazılı koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişimi olması durumunda, sistemde mevcut bilgilerinizi reddetme ya da silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Site ve Servislerine erişiminizi askıya alma ya da sonlandırma hakkı (zorunlu olmamakla birlikte) tamamen Site Sahibinin inisiyatifindedir. Bu koşulların Üye ve/veya Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması ya da doğrudan ihlali durumu içinde geçerlidir. Ayrıca, burada yazılı koşullarda yapılması yasaklanmış herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirmek amacıyla başka bir şirketin servislerinin kullanılması, eğer diğer şirket servisinin bu şekilde kullanımının Site ve Servislerimize herhangi bir şekilde olumsuz etkide bulunacağı kanaatine varılması durumu da ihlal kabul edilecektir. Site Sahibinin, burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamamasının Site Sahibinin haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu hakların veya çarelerin Site Sahibi için geçerli olmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz.

 

Mevzubahis.com Gizlilik Koşulları

1. Web Sitesi Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren bu web sitesi (Mevzubahis.com) ile diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan belirli bazı servisler, arayüzler ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olacaksınız. Bu Site ve Servisleri kullanıyor olmanız, (Mevzubahis.com adresinde yer alan) Kullanım Koşulları kurallarını kabul ettiğiniz anlamını taşımaktadır. Kullanım Koşulları ile burada yazılı gizlilik hükümlerinde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Site veya Servislerini kullanmayınız. Site Sahibi kendi nam ve hesabına çalışan bağımsız bir şirket olduğu için; Kullanım Koşulları ile Gizlilik Koşullarını kabul ederek bu siteden herhangi bir şekilde yararlanmayı kabul etmeniz halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili olarak Site Sahibinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından ve bu bilgileri diğerleri ile hangi durumlarda paylaşıldığından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Burada yazılı Gizlilik Koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklı olduğundan Gizlilik Koşullarının düzenli olarak ve dikkatle okunması gereklidir.

2. Bilgi ve Kullanımlar: Site bir kullanıcı tarafından ziyaret edildiğinde, web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanısıra sitemize yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin Sitenin hangi bölümlerini tercih ettiği, IP adresi (İnternet Servis Sağlayıcınız tarafından bilgisayarınıza atanan İnternet adresi), alan adı tipi, tarayıcı tipi (örn. Chrome, Opera ya da Microsoft Edge), tarih ve saat gibi bilgiler de izlenmektedir. Bu bilgiler, Sitenin yönetiminde, tasarımında, istatistiksel veri olarak analizler çalışmalarında, global satın alma eğilimleri ile ilgi yönelimleri ve davranışları tespit için oluşturulacak raporlarda, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde, içerik geliştirme çalışmalarında, ilanlar ve bu ilanların sunumunu geliştirmek için kullanılabilmektedir. Site Sahibi bu bilgileri kendi veri tabanlarında saklayabilir, Web Sitesi Kullanım koşullarıyla ve web sitesi amacıyla sınırlı olarak Servislerin sağlanmasında kullanabilir, değerlendirebilir.

3. Kişisel Bilgiler: Site Sahibi kişisel bilgileri yalnızca toplanma amaçlarına veya belirli hizmetlere ilişkin ilgili gizlilik uyarılarına uygun olarak kullanır. Yalnızca servislerin sağlanması veya geliştirilmesi için gerekli olan kişisel bilgiler toplanır, depolanır ve kullanılır. Gizlilik kapsamındaki konularda daha çok Kişisel Bilgiler, yani kişinin adı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarasının bulunabileceği bilgiler üzerinde durulmaktadır. Siteyi ziyaretiniz sırasında herhangi bir özel servisten yararlanmanız ya da başka bir takım bilgileri vermeniz durumunda bize Kişisel Bilgilerinizi vermiş olursunuz. Bu kişisel bilgiler; servis sağlamada, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri pazarlamada ya da sizinle başka amaçlarla iletişim kurmada kullanılabilmektedir. Buna karşın aşağıda, “Üçüncü Kişilere Bilgi Aktarımı” bölümünde açıklandığı üzere, ürün ve servislerin pazarlanabilmesi için üçüncü kişilere Kişisel Bilgilerinizin dağıtılması, satılması ya da ticarete konu edilmesi söz konusu değildir.

4. Kişisel Bilgisayarlara Yerleştirilen Bilgiler: Sitenin ziyareti ya da kullanımı sırasında bilgisayarınıza (yaygın tabiriyle “cookie” olarak bilinen) bazı bilgiler yüklenebilmektedir. Yüklenen bu bilgiler sayesinde Siteye yapılan ziyaret özelleştirilmekte ve Siteyi her kullanımda kişisel bilgilerin yeniden girilmesi zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu bilgiler bilgisayarınızdan silinebilmekte, tüm cookie’leri reddedecek şekilde bloke edilebilmekte veya bir cookie gönderildiğinde size bildirilecek şekilde yeniden ayarlanabilmektedir.

5. Üstlinkler: Bu Sitede, Site Sahibinin sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği sitelere link bağlantıları bulunmaktadır. Servislerden bazıları başka web siteleriyle bağlantılı olarak sunulabilmektedir. Söz konusu sitelere sağladığınız kişisel bilgiler, hizmetin sunulması için web sitesine gönderilebilir. Bu türden bilgiler burada yazılı gizlilik koşullarına uygun olarak kullanılır. Bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızdan söz konusu sitelerin gizlilik kapsamındaki uygulamaları hakkında herhangi bir garanti verememekteyiz. Yine aynı şekilde, link bağlantısını kullanarak Web sitemize ulaştığınız sitelerin de izledikleri politika ve uygulamalardan sorumlu tutulamayız. Diğer sitelerin gizlilik politikalarını kontrol etmenizi ve herhangi bir sorun ya da sorunuz olduğunda o sitenin operatörüyle bağlantı kurmanızı tavsiye ederiz.

6. Üçüncü Kişilere Bilgi Aktarımı: Internet aracılığıyla yapılan haberleşmeler ve size başka yollarla bilgi, ürün ve servis iletimi sürecinde Kişisel Bilgilerinizin üçüncü kişilerin elinden geçmesi ya da işleme konulması bir zorunluluk haline gelmektedir. Site Sahibi, Sitenin kullanımı ve Servislerin yerine getirilebilmesi için Kişisel Bilgilerinizi üçüncü kişilere hiçbir şekilde dağıtmamakta, satmamakta ya da ticarete konu etmemektedir. Bu siteye girdiği verilerle kullanıcı, Bu Gizlilik Sözleşmesi kapsamına giren sınır dışı veri iletimi de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi aktarımını açık bir şekilde onaylamış ve kabul etmiş olmaktadır.

7. Hassas Bilgiler: Site Sahibi, Üye ve Kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde; ırk ve etnik kimlik, siyasi düşünceler, dini ve diğer benzeri inançlar, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Ancak, bu bilgileri vermişseniz, söz konusu bilgileri bu Gizlilik Sözleşmesinde tanımlanmış hallerde ya da bu bilgilerin ifşa edilebileceği durumların tanımlandığı hallerde, mevzuatın getirdiği sınırlar çerçevesinde, kullanılmasını açıkça onayladığınız kabul edilecektir.

8. Kullanım Şartları: Sitemizi ziyaret etmeyi tercih etmeniz durumunda, ziyaretiniz ve gizlilik taahhüdü kapsamında doğan her türlü anlaşmazlık, oluşabilecek hasarlar ve yargı hükümlerinin uygulanması dâhil olmak üzere, burada verilen Gizlilik Koşulları ve Web Sitesi Kullanım Koşullarına tabidir.

9. Kullanıcı Bilgilerinin Gizliliği: Gizli ya da üzerinde fikri hak sahibi ya da maliki olduğu düşünülen hiçbir materyal ve bilgi bu Siteye gönderilemez ya da bu Site aracılığıyla başka bir yere iletilemez. Bu Siteye gönderilen ya da bu Site aracılığıyla iletilen her türlü materyalin gizli ya da özel olmadığı kabul edilecektir. Verilen materyal açısından ise bu bilgilerin telif hakkı ücretine tabi olmadan, dünya çapında kullanımı, dağıtımı, iletimi, sergilenmesi, halka sunulması, çoğaltılması hakkını kayıtsız şartsız ve feshedilemez bir şekilde vermiş olursunuz.

10. Gizlilik Koşullarını İhlal: Site Sahibi burada yazılı gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, sistemde mevcut bilgileri reddetme ya da silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Üye ve Kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma ya da sonlandırma ve bu Gizlilik Koşullarını her zaman değiştirme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Üye ya da Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması ya da doğrudan ihlali durumunda da ihlal gerçekleşmiş sayılır.

Aforizma

Bir baba ile oğlunu bir araya getiren en guzel icattir futbol.

Ali Ece

ÜYELİK

Güncel

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla, eski günlerine...
Beşiktaş, ligin bitimine 3 hafta kala 73 puanla zirvenin tadını çıkarıyor.   Zor geçmesi...
Beşiktaş'ta 3'er sarı kartı olan Gomez ve İsmail gibi Kayseri maçını hasarsız...
“Gereksiz bir şekilde topa çok fazla sert vurdum ve atışı gole çeviremedim. Bu son olsun... Bir...
“Yarışta ipler elinizde mi” sorusuna, Güneş’ten ilginç çıkış: "Biz ip atlamıyoruz, top oynuyoruz....